Begraven of Cremeren

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Begraven of Cremeren

De keuze voor Begraven of cremeren ligt heel vaak emotioneel op religieus terrein.

Ook hier speelt vaak de familiaire tradities een rol.

De keuze tussen begraven of cremeren is een persoonlijke keuze die uiteindelijk zelf door de familie wordt gemaakt. Wij als onderneming hebben hierover geen zeggenspraak.

Vaak is de keuze voor begraven of cremeren al door de overledene zelf gemaakt, nabestaande voeren dan slechts de laatste wens uit van hun geliefde.

Begraven

  • Een graf is voor veel nabestaanden een rustgevende plek om hun dierbare te gedenken.
  • Vaak is het mogelijk om zelf een graf te kiezen.
  • Een plek die past bij de overledene of juist nabestaanden een fijn gevoel geeft.
  • Familie en vrienden zijn aanwezig tot aan het graf.
  • Bij begraven komen wel extra kosten kijken, zoals grafrechten, onderhoud en de kosten van een gedenkteken.

Cremeren

  • Bij cremeren zijn er geen grafkosten, waardoor een crematie vaak goedkoper is.
  • Er zijn veel mogelijkheden voor het as. Bijvoorbeeld een assieraad, urn of ander herinneringsproduct, uitstrooien, bijzetten in een urnenmuur of een urnengraf.
  • Een klein gezelschap kan mee naar de crematieruimte.
  • Crematoria bieden aangenaam ingerichte aula’s voor een warm en persoonlijk afscheid.

Terbeschikkingstelling

Wilt u uw lichaam ter beschikking stellen aan de medische wetenschap, dan zult u dit bij leven al moeten aangeven bij de universiteit of het universitair ziekenhuis van uw keus en vastleggen in een codicil. Of uw lichaam na uw dood ook daadwerkelijk wordt aangenomen, is nooit met zekerheid te zeggen. Het is daarom raadzaam om ook altijd een voorkeur aan te geven voor een begrafenis of crematie.

Voor de nabestaanden kan uw keuze voor een terbeschikkingstelling emotioneel zwaar zijn. Er is tenslotte weinig tijd voor afscheid nemen is en er zal geen uitvaart plaatsvinden.
Maar ook al is het lichaam van de overledene niet meer aanwezig, u kunt er natuurlijk wel voor kiezen om een plechtigheid te organiseren ter nagedachtenis aan hem of haar.