Natuurbegraafplaats

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Wat is een natuurbegraafplaats

Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven.
Een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Respect voor de overledene gaat
hand in hand met respect voor natuur en milieu. Dat is waarom steeds meer mensen kiezen


voor deze vorm van begraven.

Een natuurbegraafplaats ziet er eigenlijk niet uit als een begraafplaats, eerder als een natuurgebied. Het gebied heeft een open karakter, er staan geen hekken omheen. Je ziet ook geen rijen graven met grote grafstenen. De graven worden in plaats daarvan gemarkeerd met een boom, een houten schijf of een zwerfkei. Soms hebben de graven helemaal geen markering, in dat geval kunnen nabestaanden het graf van hun dierbare via gps terugvinden. Wie de begraafplaats bezoekt, heeft het idee in het bos of over een open veld te wandelen. De zware sfeer die soms op een begraafplaats hangt, is hier afwezig.

Zelf een plekje uitkiezen

Bij leven kunt u al een plekje uitzoeken op een natuurbegraafplaats. Vaak zijn er meerdere opties, u kunt bijvoorbeeld kiezen voor een plek in een open veld of juist onder de bomen. Maak met uw partner of een familielid gewoon eens een wandeling door het gebied en bekijk welke plek u het meest aanstaat.

Uw beweegredenen

Nabestaanden kunnen er moeite mee hebben: een graf zonder monument, soms zelfs zonder enig herkenningspunt. Ze mogen ook niets op het graf zetten om uiting te geven aan hun rouw. Geen foto, geen kaarsje, geen bloemen: niets dat niet van nature in het gebied voorkomt. Vertel uw nabestaanden duidelijk wat uw beweegredenen zijn om voor een natuurbegraafplaats te kiezen en ze zullen de consequenties makkelijker aanvaarden.

Groene keuzes

Passend bij het karakter van een natuurbegraafplaats, moeten er voor de uitvaart ‘groene’ keuzes gemaakt worden. Zo moet de kist van biologisch afbreekbaar materiaal zijn, bijvoorbeeld van onbehandeld binnenlands hout of karton. Een lijkwade is ook een optie. Ook eventuele attributen die bij het lichaam worden gelegd moeten van natuurlijke materialen gemaakt zijn. Natuurbegraven en thanatopraxie (lichte balseming van het lichaam) gaan niet goed samen, omdat er bij thanatopraxie conserveringsvloeistoffen worden toegediend die belastend zijn voor het milieu.

De afscheidsceremonie

De afscheidsceremonie kan meestal gewoon op de natuurbegraafplaats zelf worden gehouden. Op sommige begraafplaatsen is een klein kapelletje of openluchttheater. Maar er zijn ook begraafplaatsen waar de ceremonie alleen in de open lucht kan plaatsvinden. Daar kan dan meestal geen muziek worden gedraaid. Het is natuurlijk een vrij toegankelijk gebied, maar wandelaars zien snel dat er een plechtigheid gaande is en zullen gepaste afstand bewaren.

Keuze voor meer natuur

Om een nieuwe natuurbegraafplaats te ontwikkelen, wordt vaak een nieuw natuurgebied gecreëerd. Een keuze voor natuurbegraven, is dus een keuze voor meer natuur. Als u een natuurgraf koopt, levert u bovendien een bijdrage aan het onderhoud van het betreffende natuurgebied. Natuurbegraafplaatsen met eeuwigdurende grafrechten raken op een gegeven moment vol. Dan blijft het gewoon een openbaar toegankelijk natuurgebied, er worden alleen geen graven meer toegevoegd.

 

De voorkeur voor een natuurbegraafplaats kan voortkomen uit meerdere redenen:

 • Milieu overwegingen.
 • Persoonlijk argumenten, bijvoorbeeld het één willen zijn met de natuur.
 • Het vooruitzicht van een mooie natuurlijke omgeving als laatste rustplaats.
 • Men vindt het een prettig idee dat het lichaam volledig wordt opgenomen door de natuur.
 • Het is mogelijk vooraf al een mooie plek uitzoeken.
 • Eeuwige grafrust, want het hoeft niet na zo veel jaar te worden geruimd.
 • Het graf is ondergeschikt aan de natuur.
 • Eeuwig grafrecht en geen onderhoud.
 • Een natuurgraf wordt binnen relatief korte tijd volledig opgenomen door de natuur, maar er
  is de garantie dat er niet iemand anders op dezelfde plek wordt begraven.
 • We keren terug naar Moeder Aarde en dat sluit prima aan bij alle religies.
 • Er wordt niet gehaast. Als een familie iets meer tijd nodig heeft, dan kan dat.
No comments yet

Enter the Discussion and post your Comment