Nazorg

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Nazorg

Ook na de begrafenis staat begrafenisverzorging Kamsteeg nog voor u klaar

Enige tijd na de begrafenis brengt de begrafenisverzorger een bezoek aan de nabestaanden. Na de begrafenis volgt voor de familie vaak een moeilijke periode, waarin zij het verlies probeert te verwerken en herinneringen ophaalt aan de overledene. Er ontstaat dan ruimte voor rouw. Ook dan willen zij u tot steun zijn. Tijdens het bezoek blikt de uitvaartleider met de familie terug op het overlijden en de diverse aspecten van de begrafenis. De ervaringen van de nabestaanden zijn van groot belang om ook in het vervolg de beste zorg te kunnen blijven verlenen. Mochten er vragen zijn van praktische of zakelijke aard die niet direct kunnen worden beantwoord, dan schakelen zij iemand in die u hierin kan bijstaan.